FORGOT YOUR DETAILS?

ISLAMSKA ZAJEDNICA BOŠNJAKA U ŠVICARSKOJ
Organizaciona struktura

Džemat je osnovna organizacijska jedinica Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj.
On može obuhvatati područje jednog ili više kantona.
U istom kantonu 
može djelovati jedan ili više džemata.

Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj trenutno ima 24 džemata, a od toga 13 džemata ima stalno uposlene imame.

Glavni odbor je predstavnički organ IZBCH.

On ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik Glavnog odbora je predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj.

Glavni odbor (GO) čine:

 • Svi predsjednici džemata koji su u sastavu Islamska zajednice Bošnjaka u Švicarskoj (IZBCH)
 • Imami džemata koji su stalno uposleni i imaju dekretom Reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH
 • Kompletan sastav Izvršnog odbora je sastavni dio Glavnog odbora

Izvršni odbor IZBCH je administrativni i izvršni organ koji se bira na Skupštini IZBCH i broji 11 članova.

Predsjednik Izvršnog odbora je Glavni imam.

Članovi Izvrsnog odbora IZBCH u aktuelnom mandatu su:

 1. Jasmin ef. Demić, predsjednik
 2. Džemal Fišek
 3. Sakib ef. Halilović
 4. Mirsad Mujadžić
 5. Besim ef. Hrnjić
 6. Ibrahim ef. Husanović
 7. Ahmed Šarić
 8. Ibrahim-ef. Hadžić
 9. Emin Šerifović
 10. Besim Efendić
 11. Sahudin Šljivar

Savjet glavnog imama (SGI) čine imami koji su u ustalnom random odnosu u jednom od džemata IZBCH i imaju postavljenje (dekret) od Reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH.

Nadzorni odbor vrši kontrolu finansijskog poslovanja organa IZBCH.
Nadzorni odbor se bira na Skupštini na mandat od 4 godine. Sastaje se najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i više puta.

Članovi Nadzornog odbora IZBCH u aktuelnom mandatu su:

 1. Hasan Turković
 2. Senad Sejdović

Rukovodstvo Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj

Jasmin ef. Demić

Glavni imam IZBCH

Predsjednik Izvršnog odbora IZBCH
Predsjedavajući Savjeta glavnog imama IZBCH

Džemal Fišek

Predsjednik IZBCH

Predsjednik Skupštine IZBCH
Predsjednik Glavnog odbora IZBCH

Mirsad Mujadžić

Potpredsjednik IZBCH
VRH