FORGOT YOUR DETAILS?

NAŠA MISIJA

PUT KOJIM IDEMO

NAŠA VIZIJA

Islam - priznata religija u švicarskom društvu

JASAN PUT
JOŠ JASNIJI CILJ

"PRAVI MUSLIMAN JE ONAJ OD ČIJEG
SU JEZIKA I RUKU MIRNI
DRUGI MUSLIMANI" (Hadis)

NAŠI PRIORITETI
GARANT OPSTANKA

OČUVANJE PORODICE I BOŠNJAČKOG IDENTITETA

NAŠE VRIJEDNOATI

NAŠE VRIJEDNOSTI UZIMAMO IZ KUR'ANA I SUNNETA

PRETH
NEXT

NAŠA MISIJA

U pokornosti Bogu
biti na usluzi ljudima

S dubokom vjerom u Boga i Njegovu pomoć i podršku biti na usluzi muslimanima i svim dobrim ljudima u svim aspektima ljudskog života.

Ispuniti emanet očuvanja islama u našim porodicama i prenijeti plemenitu poruku islama svakom čovjeku koji bude za islam zainteresiran.

U vrijeme pogrešnog predstavljanja islama i njegove zloupotrebe biti istinski i živi primjeri primjenjenog islama u svoj njegovoj ljepoti.

Potpuno otvoreno i bez imalo sustezanja svjedočiti vjeru u Boga, ponašati se moralno i biti odgovoran i koristan član švicarskog društva.

NAŠA VIZIJA

Da svi muslimani budu u svojoj vjeri – islamu – slobodni i punopravni građani švicarskog društva.

Biti oaza za žedne duše. Biti mjesto mira u svijetu buke. Omogućiti i pružiti svaku vrstu pomoći i podrške muslimanima u Švicarskoj da što predanije služe Bogu Jednom i Jedinom.

Nastojati ostvariti materijalne uvjete za funkcioniranje Islamske zajednice i učiniti sve da se u džemate uključe oni muslimani koji još uvijek nisu s nama.

Kroz duboku odgovornost prema Bogu i jasno prepoznatljiv doprinos društvenoj zajednici pokazati i uvjeriti švicarsko društvo da islam, muslimani i džamije sa munarama pripadaju Švicarskoj i doprinose njenoj multikulturalnosti kao prepoznatljivom dobru

Islam - priznata
religija u Švicarskoj

JASAN SMJER

"Najbolji musliman je onaj koji koristi ljudima" (HADIS)

Duboko smo svjesni da jasnost cilja određuje jasnost puta ka njemu. Naš cilj jeste zadovoljstvo Uzvišenog Boga.

Nastojeći postići taj cilj snažno smo motivirani da činimo dobro sebi, svojim porodicama, zajednici i cijelom švicarskom društvu.

Smjer u našem djelovanju je hadis Poslanika a.s. u kojem kaže: "Najbolji ljudi su oni koji koriste ljudima". Zato, činiti dobro svakom čovjeku je naš vjerski ideal na na tom putu se nećemo umoriti.

NAŠI PRIORITETI

Uz čuvanje temeljnih ljudskih vrijednosti kao što je život, zdravlje, imetak i čast, naš je prioritet očuvati vjeru i moral u svojim porodicama.

Pored očuvanja spomenutih vrijednosti stavljamo sebi u obavezu čuvati i brinuti o bošnjačkom identitetu kroz bosanski jezik, bošnjačku historiju, kulturu i običaje.

„Meni najdraži i najbliži od vas na Sudnjem danu su oni koji su najboljeg ahlaka!“ (Hadis)

NAŠE VRIJEDNOSTI

"Da naučim jedno poglavlje iz nauke i da poučim jednog muslimana draže mi je nego da dobijem sav dunjaluk na Allahovom putu.”(Hasan el-Basri)

Naše vrijednosti proizilaze iz Kur'ana i Sunneta.

Posebno ističemo islamski odnos spram očuvanja porodice i moral. Predan rad i trud na putu dobra u ime Onoga koji naše riječi, postupke i djela čuje, vidi i zna.

Promoviramo jednakost, pravdu i međusobno razumijevanje među muslimanima, a iskren i otvoren dijalog sa nemuslimanima.

VRH