FORGOT YOUR DETAILS?

Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj

DŽEMAT BIEL/BIENNE

BIEL/BIENNE

Florastrasse 30a, 2502 Biel/Bienne

OSNIVANJE

Džemat Biel/Bienne je osnovan 1999. godine i jedan je od mlađih džemata u Islamskoj zajednici Bošnjaka u Švicarskoj

„Allahova ruka je nad džematom." (Hadis)

Džemat Biel/Bienne, koji funkcioniše u sastavu Bošnjackog kulturnog centra (BKC), je jedan od mlađih, brojem članova ne tako veliki, ali organizaciono veoma jak i stabilan džemat.

Grupa sunarodnika koji su željeli imati "svoje mjesto za okupljanje u tudjini" je 1999. godine osnovala džemat. Preuređene su prostorije koje su uzete pod zakup, uposlen imam, krenulo se sa radom folklorne sekcije te je osnovan i fudbalski klub. Broj članova se konstantno povećavao, džematlije su osjetile da imaju "svoje mjesto za okupljanje u tudjini". Time su udareni čvrsti temelji današnjem džematu Biel/Bienne

STASANJE I JAČANJE

2008. godine džemat Biel/Bienne je kupio prostorije na adresi Florastrasse 30a.

Godine 2008., decembra mjeseca, su Allahovom dž.š. voljom i znatnim finansijskim doprinosom tadašnjih članova kupljene i renovirane sadašnje prostorije, na adresi Florastrasse 30a, 2502 Biel/Bienne.

Džemat na raspolaganju ima ca. 300m2 korisnog prostora, sa džamijom, kafeterijom, mektebskom učionicom, kancelarijom, kao i svim potrebnim pratećim prostorijama. Pomenute prostrorije se koriste za namaze, mektebsku pouku, druženja i sijela.

Danas džemat Biel/Bienne broji oko 140 članova (familija), sa tendencijom blagog rasta. Oko 50-60 djece pohađa mektebsku pouku. Uposlena su dva imama, za redovne namaze (džuma, bajrami) i mekteb. Vrši se redovno obilježavanje značajnih datuma u islamu. Skupština članova se organizuje jednom godišnje, krajem januara. Džematski odbor u svom punom sastavu radi veoma ažurno i pokušava unaprijediti rad džemata u svakom pogledu.

Gore navedenim je "mjesto za okupljanje u tuđini" definitivno poprimilo svoj izgled, služi za korišćenje sadašnjim, a ostaće inšallah na korišćenje budućim generacijama.

LIČNA KARTA DŽEMATA

Bosnjacki kulturni centar "Bosnjak"
Florastrasse 30a
2502 Biel/Biene
+41 76 336 04 79 (predsjednik Džemata)
dzemat.biel@gmail.com

Džemal ef. Fišek
fdzemal@gmail.com

Mahmut Bavrk

Džemat Biel/Bienne ima 140 članova na porodičnoj osnovi.

Mesdžid: 80 osoba
Dio za žene: ne
Mektebska učionica
Restoran: 50 mjesta
Kancelarija
Adbesthana
Ostale popratne prostorije

Mektebsku obuku pohađa 50-60 polaznika.

Angažirani muallimi:

muallim Džemal ef. Fišek
muallim Adnan ef. Mujić

Fudbalski klub Bošnjak

GALERIJA FOTOGRAFIJA

[AFG_gallery id='21']

Bošnjački kulturni centar "BOŠNJAK" na mapi...

VRH