FORGOT YOUR DETAILS?

Četvrtak, 01. Oktobra 2020. / Objavljeno u Tekstovi, Vijesti

U predaji se kaže, da je jedan čovjek po imenu Ebu Nasr as -Sajjad bio jako siromašan, a imao je ženu i sina. Jedne prilike nisu imali ništa u kući za jesti pa se uputio nebi li nešto našao za hranu. Žena i dijete su se previjali od gladi i plača, tako da ih on od žalosti nije mogao gledati, već je izašao iz kuće.
Poslije besciljnog hodanja zaputi se velikom alimu (učenjaku) Ahmedu Miskinu. Požali mu se na stanje, a ovaj mu reče da pođe sa njim na obalu mora.

Kad su došli tamo reče mu da uzme abdest i da obavi dva rekata, a potom da prouči bismillu i baci mrežu u more. Kad su izvukli mrežu u njoj je bila ogromna riba. Alim mu reče da je ide prodati u čaršiju i za novac da kupi hranu čeljadima.

Kada ju je prodao dobio je novca za koji je kupio burek i jednu slatku pogaču. Želeći da zahvali alimu, krene prema njegovoj kući i ponudi mu burek, ali ovaj odbi primiti i odgovori:
»Da sam to radio zbog sebe, nebi smo uhvatili ribu. Ja sam ovaj hajr učinio radi hajra. Nego ti to uzmi i nahrani svoju čeljad»!

Na putu prema kući Ebu Nasr susretne ženu sa djetetom u naručju, oboje plaču i jedva se vuku od gladi. Pogleda u burek i pogaču, pa onda u dijete i majku, a onda mu na um pade njegovo dijete i žena. Poče u sebi razmišljati: Ako ovo dadnem njima, šta ću za svoje dijete i ženu?!

Zatim mu se pogled susrete sa umornim i uplakanim pogledom žene i kad ugleda suze, to ga dotuče. Uze burek i pogaču i dade majki i djetetu. Umorno i uplakano lice majke ozari radost i sreća, a dijete sa osmijehom poče otkidati komadiće.

Krenu dalje kući i umjesto hrane sad je nosio veliku i tešku brigu. Šta dati svome djetetu i svojoj ženi? «We kane Allahu šakiren alima»! (Allah je zahvalan i sve zna).
Kad se približio kući začu glas: »Poznaje li neko Ebu Nasra as-Sajjada»!? Neko mu naišareti na njega i on priđe i upita: » Jesi li ti Ebu Nasr»? « Jesam »- odgovori mu on. Čovjek nastavi: » Tvoj otac mi je pozajmio ovih 30 hiljada dirhema prije 20 godina, a ja mu ih nisam mogao vratiti do sada. On je u međuvremenu preselio i ja želim da se oslobodim duga»!

Ebu Nasr zatim kaže:» I tako mi Allaha postao sam najimućniji čovjek u mahali, tako imućan da sam dijelio po hiljadu dirhema sadake iz zahvalnosti Allahu»! Malo zatim počeo sam se uobražavati i hvalisati zbog te sadake, da bi jednu noć zaspao i usnim kako je postavljen mizan (vaga) i zove glasnik:
» O Ebu Nasre, hajde da ti se izmjere dobra i loša djela»! I bijaše postavljena moja dobra i loša djela, ali pretegoše loša!

Sav u strahu zapitah: » A gdje su mi tolike sadake, gdje je toliki imetak što ga podijelih»? Zatim se na mizan (vagi) postavi moj podijeljeni imetak i ugledah ispod svake hiljade dirhema po jedan nagon hvalisanja i uobraženosti, koji pretegoše, a ta sadaka bi poput pamuka.

Zaplakao sam a zatim začuh kako neko pita: » Jeli mu šta ostalo od hajra»?  U tom se začu drugi glas:
» Jeste, ostali su mu burek i pogača»! Ugledah burek i pogaču na mizanu, vaga se podiže i dobra i loša djela se izjednačiše!
Obuze me strah kad opet začuh onaj glas: » Imali za njega još nešto»? « Ima odgovori drugi glas». « Šta je ostalo»? « Ostale su mu suze one gladne majke i radost zbog bureka i pogače».  Kad se staviše te suze i radost majke, dobra djela pretegoše.

Opet začuh onaj glas i opet isto pitanje: » Ima li još nešto u njegovu korist»? «Ima» – odgovori drugi glas. «Šta ima»? « Ima još dječiji osmijeh zbog bureka». Staviše dječiji osmijeh, a dobra djela pretegoše još više. U tom začuh graju: »Spašen je, spašen je»! Probudih se sav slomljen i sretan i ponovih riječi onog alima:»
Da sam to radio zbog sebe, ne bismo uhvatili ribu. Ja sam ovaj hajr učinio radi hajra»! Čini dobro i ne boj se!

Zato dragi brate i sestro  zapamtimo,  da ono što smo učinili za sebe, umire zajedno sa nama, ono što smo učinili za druge, ostaje vječno i besmrtno!

Gospodaru naš, molimo Te da nam pomogneš da radimo dobra djela, da se klonimo ružnih djela, učini nas od onih koji kada urade dobro djelo to ih obraduje, a kada učine neko ružno djelo, mole za oprost svojih grijeha!
Gospodaru naš, primi naša dobra djela i  podari nam zdravlja i svakog dobra. Gospodaru  naš , oprosti, smiluj se, budi prema nama plemenit, pređi preko naših grešaka za koje Ti znaš, jer Ti zaista znaš i ono što mi ne znamo, Ti si Najmoćniji i Najplemenitiji. Svojom milošću uvedi nas u Džennet AMIN!

Imam IBKC džemata Chur
Ibrahim ef. Hadžić

Četvrtak, 23. Jula 2020. / Objavljeno u Vijesti
Imajući u vidu tešku situaciju koja je krajem juna mjeseca pogodila prostor Sandžaka, a prouzrokovanu corona virusom kao i posljedice koje su proizišle iz te krize po pitanju privrede, IZBCH je u prvoj polovini mjeseca jula sprovela akciju prikupljanja novčanih sredstava za pomoć braći u Sandžaku.
Akcija je bila veoma uspješna i pokazalo se još jedanput da Bošnjaci braću u Sandžaku doživljavaju istinskom braćom! Osim učešća džematlija iz svih džemata koji su u sklopu IZBCH akciji su se priključili i omladina iz Mreže mladih IZBCH kao i članovi udruženja Prosvjetitelj CH. Ukupna količina sakupljenog novca iznosi 59.772 CHF!
Dana 21.7.2020. godine su sredstva podijeljena onima kojima su bila najpotrebnija na području općina Priboj, Prijepolje, Brodarevo, Nova Varoš, Sjenica, Novi Pazar i Tutin!
Veliku zahvalnost u dostavljanju sredstava na teren dugujemo Hasanu Turkoviću koji je odvojio svoje vrijeme i obišao teren te novac uručio koordinatorima sa kojima je već unaprijed bilo dogovoreno da ga preuzmu i podijele svaki na svom terenu.
Allaha, Uzvišenog, molimo da nagradi naše džematlije koji su dali novac za ovu akciju a da onima kojima je namijenjen podari bereket u njemu i da im olakša njihovo stanje!
Srijeda, 03. Juna 2020. / Objavljeno u Vijesti
Subota, 30. Maja 2020. / Objavljeno u Vijesti
Subota, 30. Maja 2020. / Objavljeno u Vijesti

GALERIJA FOTOGRAFIJA

[AFG_gallery]

VRH