FORGOT YOUR DETAILS?

Nedjelja, 13. Oktobar 2019. / Objavljeno u Vijesti

Jučer, 12. oktobra 2019. godine, u Sarajevu je izabran Dr Husein-ef. Kavazović za reisul-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Dr. Husein-ef. Kavazoviću je izborno tijelo koje broji 405 osoba ukazalo povjerenje da predvodi Islamsku zajednicu  i u naredih sedam godina.

Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini pripada i naša Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj i njen je integralni dio. U izbornom procesu za izbor reisul-uleme naša Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj je učestvovala i kroz formu predlaganja kandidata za izbor reisul-uleme. U jučerašnjem izboru je učestvovao glavni imam IZB u CH, Jasmin-ef. Demić i time dao svoj doprinos ovim važnom činu.

Pored dr. Husein-ef. Kavazovića kandidat za izbor reisul-uleme je bio dugogodišnji muftija Islamske zajednice u Srbiji dr. Muamer-ef. Zukorlić, a sadašnji poslanik u Skupštini Srbije.

Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj upućuje najsrdačnije čestitke reisul-ulemi dr. Husein-ef. Kavazoviću na izboru za vrhovnog poglavara Islamske zajednice i očekuje kvalitetnu i uspješnu saradnju sa svim organima IZ.

Nedjelja, 13. Oktobar 2019. / Objavljeno u Preneseno, Tekstovi

Draga braćo i sestre, poštovani članovi izbornog tijela za izbor reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,
es-selamu alejkum!

Prethodnih dana sam obilazio mjesta po Bosni i Hercegovini i razgovarao s vama, predstavljajući vam Program rada, koji sam, kao kandidat za časnu funkciju reisul-uleme, načinio.

Razgovor mi je koristio, jer sam mnogo toga poticajnog čuo i naučio u svim krajevima naše domovine. Ukoliko dobijem vaše povjerenje da predvodim Islamsku zajednicu u BiH u narednom mandatu, ta će mi saznanja itekako određivati pravac i imati visoki prioritet u našem zajedničkom djelovanju. Stoga ću, ako mi dozvolite, u ovoj prilici vam se neposrednije obratiti.

Moja familija stotinama godina živi islam. Njena privrženost islamu u svim generacijama je poznata i uvažena u kraju iz kojeg dolazim.

Članovi moje familije su bili progonjeni i zatvarani zbog svog odnosa prema našoj vjeri. Nisu se plašili, niti kolebali, već su hrabro i uporno branili naše vrijednosti u teškim vremenima. O tome najbolje svjedoče brojni diplomanti medresa koje je iznjedrila moja familija, među kojima je značajan broj imama, muallima i hafiza.

Školovao sam se u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu i na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu, na kojem sam završio studij iz područja šerijatskog prava. Postdiplomski studij završio sam na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, gdje sam magistrirao i doktorirao.

Sve vrijeme radim u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Poznajem strukturu, funkcionalnost i idejnost u radu Zajednice. Već dugo s radošću pratim mnoge sjajne i vrijedne uspjehe koje naši imami, muderisi, muftije i nebrojeni vjernici postižu. No, i problemi, kako unutrašnji tako i dušmanski, kao i prepreke koje se pred nama isprečavaju, nisu mi nepoznanica i dobro znam da na putu njihova savladavanja valja uložili mnogo truda, energije i zalaganja.

Bio sam vojnik Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ponosan sam na generaciju kojoj je Allah podario čast da odbrani svoju vjeru, svoju zemlju i svoj narod.

Ponosan sam na časnu ulogu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na tom putu, na muftije, muderrise, glavne imame, imame, mualîme, predsjednike medžlisa i mutevelije, na džematlije i na sve naše muslimane. Šehidska krv je emanet i obaveza za sve nas.

Sarađivao sam s predstavnicima institucija naše domovine. Sarađivao sam sa članovima i predstavnicima drugih vjerskih zajednica i ljudima iz međunarodne zajednice. Život u našoj domovini nas upućuje na to.

Nastavit ću sve dobre poslove u Zajednici. Sarađivat ću sa svima koji izvršavaju svoje zadatke i savjetovati se u pitanjima vjere i u poslovima Zajednice.

Nastojat ću da proširim prostor saradnje i dogovora i zahtijevat ću iskrenost u razgovorima i odnosima u Zajednici. Mijenjat ću prevladano i nefunkcionalno.

Donosit ću odluke i braniti naše vrijednosti.

Domovina je dom u kojem podižemo našu čeljad a Islamska zajednica je hram u koji je položen emanet vjere i povjerenja među njenim članovima, u kojem čuvamo naš narodni duh. I jedno i drugo moramo čuvati i štititi od unutarnjih slabosti i stranog uticaja.

U svom radu oslanjat ću se na Allaha Uzvišenog i slijedit put Njegovog časnog Poslanika, u svemu jednak sa svima vama, a prvi po odgovornosti.

Poštovani,

Vi ćete danas odlučivati o tome kome ćete povjeriti emanet vođenja zajednice muslimana na ovim prostorima. To učinite na osnovu vašeg uvida i znanja o kandidatu, po svom uvjerenju i savjesti. Kakva god bude vaša odluka ja ću biti rob Gospodara i sluga u Zajednici. Hvala vam još jednom na odzivu i povjerenju koje ste do sada prema meni pokazivali! Želim vam svako dobro.

Neka Bog poživi Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini.

Hvala vam!

Nedjelja, 13. Oktobar 2019. / Objavljeno u Preneseno, Tekstovi

S obzirom na to da je Program Husein ef. Kavazovića sadržajno i formalno najobimniji, u cilju jednakog predstavljanja svih kandidata, izvod iz njegovog programa donosimo u formi sažetka Programa.

Uvodni dio Programa kandidata za Reisu-l-ulemu dr. Huseina Kavazovića donosi islamski utemeljen osnov obaveze prenošenja emaneta na čemu i počiva. Ističe se misija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – ukupnim naučavanjem i djelovanjem utjecati na pravilno razumijevanje i primjenu islamskog učenja na principima pozivanja na dobro, a odvraćanja od zla te kao trajni zadatak osigurati uvjete za prenošenje Emaneta.

Načela organizacije i djelovanja IZ u BiH

U nastavku programa predstavljaju se načela organizacije i djelovanja IZ u BiH i skreće pažnja da u današnjem svijetu stalnih pokreta i promjena, IZ ima zadatak čuvati islamsku duhovnu i kulturnu tradiciju i pripadnicima pružiti duhovne, etičke i socijalne orijentire. Misija je utemeljena na Kur’anu i sunnetu te univerzalnim tekovinama islamskog povijesnog znanja, bošnjačkog iskustva i obrazovanja.

Islamska zajednica treba uvažavati tradicionalna i savremena iskustva u obrazovanju: kritički odnos i dijaloški pristup, otvorenost prema svijetu, interdisciplinarnost, dinamičnost i savremenost u promišljanju i izrazu. Uz to, uvijek će voditi računa o sljedećem:

– Da je neodvojivi dio ummeta muslimana

– Da se organizacija i djelovanje temelje na Kur’anu, sunetu, islamskoj tradiciji Bošnjaka i zahtjevima vremena

– Pravni položaj Zajednice je definiran njenim Ustavom, Zakonom o slobodi vjere i pravnim položajem crkava i vjerskih zajednica u BiH te aktima država na čijim teritorijama djeluje

– Islamska zajednica je samostalna i autonomna u radu

– IZ će se oslanjati na vrijednosti proistekle iz islamskog učenja i stremiti ciljevima koji će život njenih pripadnika učiniti sretnijim i na dunjaluku i Ahiretu

– Islamska zajednica čuva vjerodostojnost islamskog učenja i osigurava tumačenje i primjenu, pridržavajući se maturidijskog učenja u akaidu i hanefijskog mezheba u fikhu te idžtihada bosanskih muslimana i njihovog običajnog prava, nastalog tokom vremena

– Rukovođenje IZ u BiH se ostvaruje međusobnim savjetovanjem i temeljem normativnosti, javnosti rada, stručnosti, ograničenosti mandata te odgovornosti pred šerijatskim i pozitivnim normama, bez izuzetka, uključujući i reisu-l-ulemu

– Islamska zajednica je otvorena za unutrašnji razvoj i unapređenje resursa, shodno zahtjevima vremena

– IZ štiti vlastite ciljeve i interese te moral i ljudske vrijednosti u društvu

– Planiranje, realiziranje, nadziranje i izvještavanje o poslovima u IZ u BiH bit će mjerilo vrednovanja svakog službe nika i vršit će se objektivnim mjerilima

– Islamska zajednica će trajno brinuti o moralnom liku (ahlak), duhovnom putu (salik) i poštivanju društvenih normi (halal i haram) među službenicima i pripadnicima na principima savjetovanja (nasihat) i duhovnog vođenja (iršad) te odgovornosti u skladu s važećim propisima.

Autentičnost, otvorenost i solidarnost

U Programu dr. Kavazović ističe autentičnost, otvorenost i solidarnost kao ideje vodilje u radu te da će se Zajednica u djelovanju:

– oslanjati na strategije za autonomno i kompetentno djelovanje i rad, prepoznatljivost naučavanja i pripadajuću ulogu u zajednici s drugima, razvija nje i korištenje nauke i naučno provjerljivih činjenica u svrhu prenošenja Emaneta

– voditi brigu o organizacionim cjelinama u domovinskim zemljama i iseljeništvu

– nastaviti razvijati svoj evropski identitet, kao autohtona evropska zajednica muslimana, preuzimajući dio odgovornosti u predstavljanju islama u Evropi i težiti za uspostavljanjem konstruktivne saradnje s vjerskim institucijama drugih autohtonih i useljeničkih muslimanskih zajednica u Evropi

– nastojati se povezati s drugim dijelovima islamskog svijeta na principima uzajamnog poštovanja, vodeći računa o svom statusu i doktrinarnom učenju

– nastaviti sarađivati s pripadnicima drugih religijskih zajednica radi ostvarenja dobrobiti svih ljudi

– trajno čuvati i razvijati osjećaj pripadnosti islamskoj duhovnosti, bosanskoj kulturi i zavičaju. Posebno će se brinuti o ugroženim muslimanskim za jednicama na prostorima domovinskih zemalja i iseljeništva i poduzimati sve da im pomogne.

– nastojati da, osnivanjem ustanova i zavoda, u skladu s važećim zakonima u zemljama u kojima djeluje, razvije institucije službi Zajednice i naroda.

Muslimani, džemat i imami

U nastavku Programa je ponuđen pregled organizacionog ustrojstva i načela djelovanja tijela i organa IZ u BiH: Sabor, Reisu-l-ulema, Vijeće muftija, Rijaset, Mešihat i Muftijstvo, Medžlis i Džemat te se akcentira briga o radu medžlisa i džemata na cijelom području djelovanja, brigom o jačanju kadrova, kvalitetnijem planiranju ljudskih resursa te osnaživanju imama, muderisa i službenika na svim nivoima.

Ističe se potreba reforme vakufa, po uzoru na Gazi Husrev-begov vakuf, u sjedištu muftiluka čime bi se ekonomski snažnije podržao rad muftijstva i ojačala briga za materijalno slabije dijelove Zajednice. Muftije, zajedno s reisu-l-ulemom, trebaju ponuditi nova rješenja za osnaživanje Zajednice.

Naglašava se uloga medžlisa u djelovanju IZ u BiH te nužnost razumijevanja i uvažavanja specifičnosti u kojima svaki medžlis djeluje. U programu stoji da je Islamska zajednica prije svega zajednica vjernika, ali da djelovanje glavnih imama i imama predstavlja nje nu moralnu i intelektualnu osnovu na području medžlisa. Glavni imami ima ju pravo i obavezu da se koriste svim potencijalima medžlisa, uključujući i one na srednjem i najvišem nivou Zajednice, kako bi se unaprijedilo stanje Zajednice na vjerskom, obrazovnom, kulturnom, socijalnom i ekonomskom planu.

Mektebi i obdaništa su odgojne ustanove i najdirektniji emanet o kojem muftije i imami, vode brigu i osiguravaju im postojanje i razvijanje. Ovo područje mora biti osigurano, zaštićeno i unaprijeđeno. Podršku je važno pružiti i organima medžlisa, izvršnim odbori ma i skupštinama.

Džemat je osnovna organizaciona jedinica IZ u BiH čije se postojanje zasniva na iskazanoj potrebi, želji i volji džematlija da poslove vjerske prakse organiziraju u džematu, s posebnim ciljem zadovoljavanja ibadetskih, mearifskih i vakufskih potreba. Gdje se se ukaže objektivna potreba za osnivanjem džemata, to treba učiniti prema pravilima i procedurama. Osnova postojanja džemata je prenošenje Emaneta – šehadeta, svjedočenja vjere i pripadnosti umetu.

Garant ispunjenja ovih ciljeva su vjersko poučavanje i materijalno jača nje džemata članarinama i vakufskim dobrima.

Džemat predvodi imam s temeljnom i neposrednom ulogom prenošenja i tumačenja istina vjere i poučavanja muslimana moralnim i etičkim vrijednosti- ma života u zajednici.

On je nosilac misije imama, hatiba i muallima. Džematski odbori imaju ulogu u osiguravanju uvjeta za organiziranje vjerskog života što smo sveobuhvatnije uredili novim normativnim rješenjima u Pravilniku o organizaciji i radu medžlisa i džemata. Članovi džemata brinu o uvjetima života i rada imama skupa sa organima Zajednice na svim nivoima kako bi se rad unaprijedio. Imamsku službu treba statusno i materijalno osigurati pravilnikom o članarini. Radit ćemo na rješenjima za zaštitu izvorne funkcije imama kao učitelja vjere jer on predvodi džemat u ibadetu, talimu i stvarima vjere, čuva i tumači islamsku tradiciju i potiče razvoj muslimanske kulture naših prostora. Planirano je donošenje normativnih akata koji će biti koraci ka poboljšanju i ujednačavanju statusa imama u svakom smislu.

Programom je obuhvaćen i dio o Aktima IZ u BIH, ulozi Ustavnog suda te prijedlog za razmatranje o osnivanju Disciplinskog suda Rijaseta.

Obrazovni sistem IZ u BiH

Poseban naglasak je stavljen na obrazovni sistem Islamske zajednice i ponuđeni su prijedlozi za osiguravanje dodatnih uslova, proširenje kapaciteta te dalji razvoj i reforme obrazovnog sistema na svim nivoima od mekteba, medresa, instituta do visokoškolskih ustanova. Programom je predviđeno i razvijanje naučno-istraživačkih centara za oblasti važne s aspekta vjerskog i nacionalnog identiteta naroda u Bosni i Hercegovini, kao i vjerskih tokova i praćenja društvenih pojava. Islamska zajednica će u narednom periodu ulagati značajna sredstva u stipendiranje dodiplomskih, postdiplomskih, doktorskih i postdoktorskih studijskih programa na najboljim univerzitetima u svijetu.

Program je, prema ukazanim potrebama, ali i uspješnim primjerima u određenom broju džemata, predvidio i podsticanje medžlisa na osnivanje obdaništa i posebnih programa predškolskog odgoja, kako bi se IZ dodatno angažirala i zaokružila svoj obrazovni sistem na širem području. Posebno je akcentirana institucija mekteba za ko ju se kaže da bi trebala biti najvažniji kriterij vrednovanja rada imama i primarna obaveza cjelokupne Zajednice, uključujući glavne imame, muftije i reisu-l-ulemu.

Predviđen je i rad na unapređenju vjeronauke u školama i nastavku unapređenja rada i osnaživanja Mreže mladih. Ističe se da je neophodno nastaviti s podizanjem svijesti o uključivanju svih snaga za jačanje Zajednice i unapređenje njenog rada. Naglašava se i dalje osnaživanje žena za uključenost u rad IZ te potreba vidljivijeg priznavanja njihove prisutnosti učešćem u predstavničkim i izvršnim tijelima IZ u BiH na svim nivoima.

Ističu se i prijedlozi za brigu o cjeloživotnom obrazovanju muslimana u džematima, organiziranju posebnih Fondova za: brigu o svim koji su u potrebi, stipendiranje nadarenih učenika i studenata, pomoć povratnicima itd.

Medijsko predstavljanje

Osnivanjem Media centra i njegovim osnaživanjem u ljudskom i tehničkom smislu, Islamska zajednica je osigurala okvir za razvoj važnog resursa. Predstoje ozbiljni napori da se Centar osposobi za snažniji iskorak i značajniju misiju u medijskom prostoru. Medijsko predstavljanje i pismenost je izazov s kojim ćemo se sve više suočavati.

U javnom prostoru IZ treba biti glas razuma i zagovornik univerzalnih vrijednosti, stavovima i postupcima svojih predstavnika.

Obuhvaćeni su prijedlozi za bolje organiziranje, promoviranje te educiranje o zekatu, hadžu, umri, kurbanima, vakufima, članstvu u IZ, restituciji vakufske imovine, brizi o vakufima i drugim poslovima i obavezama u nastojanju ostvarivanja bolje i jače zajednice vjernika.

Zaključak

Na kraju se ističe da je program sačinjen na bazi iskustava iz prethodnog perioda. U tom smislu je izraz kontinuiteta i određenih noviteta:

„Moje opredjeljenje je da, sagledavajući iskustva do kojih smo došli, nastavimo s projektima koji su se pokazali uspješnim i u kojima su učestvovali mnogi pregaoci među nama.

Također, sve dobre ideje inicijative koje su provodive koje budu dolazile do mene, analizirat ćemo i dati im punu podršku, ukoliko se pokažu korisnim za našu Zajednicu. Na temelju dosadašnjeg iskustva, vjerujem da je moguć uspjeh našeg timskog rada i harmoničnih međuljudskih odnosa, te uključenosti svih dijelova naše Zajednice.

Podjednako ćemo voditi brigu o svim dijelovima naše Zajednice, posebno o džematima u područjima povratka naših vjernika te onima u Sandžaku, ali i u dijelovima Srbije, Hrvatske i Slovenije, kao i dijaspore.

Završit ću dovom Uzvišenom: neka nas vodi u našim poslovima i odlukama i neka nas On uputi na najbolja rješenja, bez obzira na naše želje i nadanja.

Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas džehenemske vatre. Amin!”

Biografija Huseina ef. Kavazovića

Husein-ef. Kavazović je rođen 3. jula 1964. godine u Jelovče Selu (općina Gradačac), od oca Hasana i majke Saime.

Osnovno obrazovanje je stekao u rodnom mjestu, a Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1983. godine. Na Šerijatskom fakultetu Univerziteta Al-Azhar u Kairu je studirao u periodu od 1985. do 1990. godine. Magistarski rad je odbranio na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, iz područja šerijatskog prava. Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu odbranio je doktorski rad 15. februara 2017. pod naslovom: „Kodifikacija šerijatskog građanskog prava na temeljima hanefijske pravne škole u Egiptu: Primjer Muršid al-ayrana i Majallah al-Ahkam al-adliyyah – komparativna studija“. Stručne i druge radove je objavljivao u listovima i časopisima koje izdaje Islamska zajednica u BiH, a učestvovao je i u radu redakcija i uredničkih savjeta nekih od njih.

Radio je kao imam, hatib i mualim u džematima u Srebreniku i Gradačcu.

Obavljao je funkciju muftije tuzlanskog u periodu od 1993. do 2012. godine.

U članstvo Sabora IZ-e u RBiH izabran je prije same Agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Biran je za člana Rijaseta IZ-e BiH, u svim mandatima.

Član je Vijeća za fetve IZ-e u BiH.

Dao je veliki doprinos u obnovi i radu Tuzlanskog muftijstva i Behram-begove medrese, na uvođenju vjeronauke u osnovne i srednje škole, te u obnavljanju lista Hikmet.

U više mandata je obavljao dužnost predsjednika Školskog odbora Behram-begove medrese u Tuzli.

Svojim autoritetom je doprinio podizanju zgrade biblioteke Behram-beg u Tuzli.

Jedan je od pokretača Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolućoj kod Lukavca, prve ustanove za rehabilitaciju ovisnika u okviru Islamske zajednice u BiH. Zajedno sa svojim saradnicima, radio je na pokretanju i razvoju Agencije za certificiranje halal-kvalitete IZ-e u BiH.

Aktivno je učestvovao u obnovi i izgradnji više od sedamdeset džamija na područjima Bosanskog Podrinja i Posavine.

Istovremeno, snažno se angažirao i na zbrinjavanju prognanog i izbjeglog stanovništva iz Istočne Bosne tokom Agresije, a potom i u obnavljanju infrastrukture IZ-e u BiH i povratku muslimana u sela i gradove iz kojih su protjerani.

Član je i predsjednik Savjetodavne radne grupe za definiranje sadržaja u izradi projektne dokumentacije za kompleks Memorijalnog centra Potočari-Srebrenica.

U saradnji s muslimanskim dobrotvornim društvom Merhamet, inicirao je akciju prikupljanja kurbanskog mesa za rad Narodne kuhinje Imaret u Tuzli.

Pružio je snažnu podršku radu Udruženja muslimanki Sumejja i izdavanju njenog časopisa, kao i radu drugih udruženja iz Tuzle i Bosanskog Podrinja.

Pokretač je Tuzlanskog ljetnog instituta, koji se realizira u saradnji Cornell univerziteta (SAD) i Behram-begove medrese.

Inicijator je i seminara za nastavnike i profesore engleskog jezika, koji se realizira u saradnji s Ambasadom SAD-a u Sarajevu, Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Behram-begovom medresom i Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona.

Učestvovao je u radu međunarodnih islamskih konferencija i naučnih skupova u Istanbulu, Meki, Kairu, Rabatu, Teheranu, Kuvajtu i Džakarti, kao i na naučnim skupovima u Bosni i Hercegovini.

Govori arapski jezik i služi se engleskim jezikom.

(islamskazajednica.ba)

Četvrtak, 26. Septembar 2019. / Objavljeno u Događaji, Vijesti

U subotu, 21.09.2019-te. godine u džematu Yverdon, kod prof. Besim efendije Hrnjića, održane su hatme polaznika „Kursa Kur’ana“ za odrasle. Bio je to uistinu nesvakidašnji dogadjaj.  27 polaznika „Kursa Kur’ana“, različitih po mnogo čemu od uzrasta do okupiranosti ali jedinstveni u ljubavi prema Allahovoj dž.š. Knjizi, podijelili su svoju radost zbog proučenog  cijelog Kur’ana pred svojim imamom, Besim efendijom, neki sa svojim roditeljima, neki sa svojim supružnicima, neki sa svojom djecom a bilo je i onih koji su se radovali i sa svojim unučadima te rodbinom i prijateljima.

27 „hatmaša“ bili su ponosni da mogu pred članovima svojih porodica i brojnim džematlijama, koje su se taj dan okupili u džematu Yverdon, pokazati zavidan nivo učenja Kurâna kao i poznavanja tedžvidskih pravila.

Gosti na ovom svečanom dogadjaju u džematu Yverdon  bili su predsjednik IZBCH Džemal-ef. Fišek i hafiz Mustafa-ef. Mehić, imam susjednog džemata u Neuchatelu,  koji su u svojim obraćanjima  čestitali  Besim efendiji i njegovim učenicima na nivou koji su postigli u učenju Kur’ana  te govorili o važnosti i vrijednosti poznavanja učenja Kurana ali i primjenjivanja u svakodnevnom životu onoga što su naučili, jer samo tako u potpunosti ispunjavamo svoju zadaću.

Na kraju programa su svim „hatmašima“ uručene diplome a onim najmladjim i prigodne nagrade koje je u ime džematskog odbora uručio predsjednik džemata, hadži Alija Salkić.

Molim Allaha dž.š. da džematlijama džemata Yverdon, koji su proučili Kurân pred Besim efendijom, ukabuli njihov trud i nagradi ih te da budu primjer onima koji nisu sigurni u sebe da je sve moguće kada se ima čvrst nijjet i volja.

Džemal Fišek

Srijeda, 26. Juni 2019. / Objavljeno u Događaji, Vijesti

U periodu od 22-23. juna 2019. godine, Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj, četvrtu godinu zaredom, organizirala je mektebski kamp. Na mektebskom kampu uzimaju učešće polaznici mektebske obuke iz naših džemata iz svih dijelova Švicarske u pratnji svojih muallima i muallima. Za razliku od prošlih godina kada je kamp trajao po tri dana. iz tehničkih razloga kamp je ove godine trajao samo dva dana. Uprkos vremenskoj ograničenosti bilo je vremena za brojne vjerske, edukativne, rekreativne i sportske aktivnosti.

U malo mjesto, Elm, u kantonu Glarus, polaznici kampa su počeli stizati od ranih jutarnjih sati da bi do 12 sati kada je bilo odredjeno vrijeme za oficijelni početak predvidjenog programa stigli i posljednji prijavljeni učesnici kampa. Ne treba zaboraviti da su neki putovali preko 350 KM kako bi se sreli sa svojim vršnjacima iz drugih džemata. Oni su bili raspoređeni po sobama na način da se djeca iz različitih džemata smjeste zajedno i tako se njihovo međusobno upoznavanje ohrabri.

Nakon zvaničnog otvaranja 4. Mektebskog kampa Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj, kojeg su otvorili i obratili se prisutnima glavni imam Jasmin-ef. Demić i predsjednik Džemal-ef. Fišek, Pristupilo se zajednickom klanjanu podne namaza a zatim i kvizu znanja koji je za učesnike pripremio Sadudin-ef. Tutnjić, imam džemata Ricken. Kviz je obuhvatao pitanja iz raznih oblasti, kako ona o islamu tako i pitanja iz općeg znanja ali i pitanja o poznavanju domovine, Bosne i Hercegovine i njenih ljepota.

Učenici su bili podijeljni u grupe gdje se vodilo računa da u jednoj grupi bude što veći broj djece iz različitih džemata kako bi imali priliku da pokažu kako se snalaze u nepoznatim situacijama, sa nepoznatim osobama a udruženi u rješavanju zajedničkih zadataka.Grupe su nosile nazive bosanskohercegovačkih gradova tako da su navijači imali dodatni motiv za pokazivanjem emocija.

Iako je kviz bio tamkičarskog karaktera koordinator se potrudio da atmosfera ne bude monotona, da se učenici opuste što se na kraju ispostavilo kao pun pogodak.

Nakon završenog kviza , utvrdjenih pobjednika, uslijedilo je osvježenje lubenicom koja je transportovana iz dalekog Yverdona i davala utisak kao da je na svakom predjenom kilometru od Yverdona do Elma dodatno zasladjivana. Bila je to uvertira za ono što slijedi i čemu se učesnici svakog kampa najviše obraduju….sportske aktivnosti.

Besim ef. Hrnjić, imam džemata Yverdon i Ibrahim ef. Hadžić, imam džemata Chur su bili zaduženi da osmisle sportski program. S obzirom da su to radili i prethodnih godina ovo je za njih bila rutina te su na kraju dobili pohvale od učesnika. Kao i kod kviza i sportski dio programa je bio prožet takmičarskim duhom gdje se opet gledalo da učenici iz različitih džemata budu izmješani das se što bolje upoznaju i zbliže.

Osim pomenutih imama svi ostali imami su imali odredjena zaduženja tako da smo mogli da  pokažemo na djelu da ono čemu učimo djecu u mektebu nije samo teorija nego da to primjenjujemo i u praksi.

 Tokom trajanja Kampa, djeca nisu koristila mobilne telefone niti bilo kakve elektronske uređaje osim u vrijeme trajanja kviza gdje su kompjuteri bilo radna pomagala i za divno čudo, nisu pokazali da im to nedostaje. Rekli bismo da kvalitetna aktivnost i raspred vremena i dječiju pažnju odvraća od prekomjernog konzumiranja elektronskih uredjaja dok ih nedostatak fizičke aktivnosti navodi da vrijeme provode sa telefonom, kompjuterom isl…

Drugi dan kampa je bio prilika da se upozna mjesto Elm, da se posjeti izvor Elmer Zitra te da se sumiraju rezultati postignuti prvog dana kampa i proglase pobjednici.Nakon ručka i klanjanja podne-namaza učesnici kampa su krenuli put svojih domova.

Nadati se je, ako Bog da, da će naša djeca uz učenje o svojoj vjeri i praktičnu primjenu onoga naučenog biti vjerni i sigurni čuvari islama u ovoj prelijepoj srednjeeuropskoj zemlji u budućnosti. Na tom putu mi, njihovi imami i njihovi roditelji, trebamo uraditi sve što možemo da ih za to vrijeme što bolje pripremimo.

Mektebski kamp je sigurno jedan od načina da to radimo.

U fotogaleriji možete pogledati dio atmosfere sa ovogodišnjeg kampa.

VRH